Sjökapten – Nautiska instrument 2

Kurskod S1536012
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.
– Förmåga att använda nautiska instrument och tillämpa informationen korrekt.
– Kunskap om styrkontrollsystem, driftsprocedurer och överföring från manuell till automatisk kontroll och vice versa. Justering av kontroller för optimal prestanda.
– Förmåga till säker drift och att bestämma fartygs position genom att använda alla hjälpmedel och all utrustning som vanligen finns ombord på fartyg.

Innehåll

– Styrsystem
– GNSS + förstärkningssystem
– Integrerade navigationssystem
– AIS
– VDR
– Aktuella nyheter gällande nautiska instrument.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Navigation: NAV. 3. Navigering med teletekniska hjälpmedel. (1999). Stockholm: Chefen för marinen.
SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. (2009). Consolidated Edition. London: IMO.
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg)
Manualer för aktuella elektroniska navigationsinstrument
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1531012 Navigation 1
S1532012 Navigation 2
S4521022 Fartygsförlagd befälspraktik
S1535012 Nautiska instrument 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, övningar (simulator)

Utskriven 23 oktober 2019 kl 08:27