Sjökapten – Nautiska instrument 1

Kurskod S1535022
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW-10 Kapitel II sektionerna A-II/1, A-II/2 och A-II/3:
– Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.
– Förmåga att använda nautiska instrument och tillämpa informationen korrekt.
– Kunskap om principerna för gyrokompasser.
– Förmåga att bestämma fel beträffande gyrokompasser med hjälp av astronomiska och terrestra medel samt att kompensera för sådana fel.
– Värdera information på ett korrekt sätt.
– Kontrollera funktion och tillförlitligheten hos nautiska instrument.

Innehåll

– SOLAS Kap. V regel 19
– Radiovågens utbredning
– Gyrokompassen
– GNSS grunder
– Positionsnoggrannhet och typer av fel
– Ekolod
– Loggar
– Introduktion till simulator

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N.(2016).Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies.Ålesund:NTNU
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO
Diverse aktuella nautiska artiklar och dokument.

Förkunskaper

Grundstudier på driftsnivå

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer (simulator)

Utskriven 09 december 2019 kl 19:58