Sjökapten – Sjöfartsfinska, nivå 1

Kurskod S1301022
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman hamn, väder, olika fartyg, besättning, säkerhet, på bryggan, nödsituationer, vardag och arbete ombord.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 1, rekommenderas Finska nivå 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 13 november 2019 kl 05:21