Maskinteknik – Skolfartyg 2

Kurskod M404206
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad kunskap om fartygets maskineri. Den studerande skall :
– ha kunskap om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner.
– ha kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri.
– ha grundläggande kunskap om övriga tekniska installationer inom fartyget samt om deras praktiska handhavande, underhåll och service.
-vara insatt i säkerhets, brand och livräddningsarrangemang ombord

Contents

– stopp och start av maskineriet ombord
– driftkontroll och driftrutiner
– bränslesystem, kylsystem, smörjoljesystem, läns- och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– vakthållningsprocedurer i maskinrum
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– ritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens huvudkomponenter
– användning, underhåll och enklare reparationer enligt fartygets behov

Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår
Skriftlig tentamen kan förekomma

Material

Fartygets tekniska manualer och underhållssystem
Övningsuppgifter
Godkänd praktikbok

Prerequisite

Skolfartyg 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Teaching methods

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Other

Egna arbetskläder samt skyddsskor obligatoriskt.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 17:48