Maskinteknik – Elektronik

Kurskod M112204
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs har den studerande
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– sådana kunskaper i elektronikens grunder att den studerande känner till de principiella arbetssätten för de grundkomponenter och grundkretsar som används för att bygga upp de elektronikapparater som förekommer i reglering, mätning och styrning av fartygs- och kraftverksmaskiner,
– kunskap att utföra kontrollmätningar och enklare felsökningar på elektronikapparater och deras sammankopplingar via databussar och nätverk.

Contents

– Passiva komponenter
– Halvledarmaterial
– Dioden
– Transistorn
– Transistorförstärkaren
– Transistorn som switch
– Operationsförstärkare och dess viktigaste kretsar
– Fiberoptikens komponenter
– Tyristorn och Triacen
– Tyristor- och diodlikriktare samt övrig effektelektronik
– Växelriktare och frekvensomvandlare
– Booles algebra, grindar
– Logiska kretsar
– Mätutrustning och mätmetoder vid felsökning i elektronikutrustning

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, bedömning av rapporter och prestationer vid övningar.

Material

Nordlund,Lars & Wiklund, Ingmar. (2012).Grundläggande elektronik. Malmö:Liber. 301 s. ISBN: 9789147105328
Nordlund,Lars & Wiklund, Ingmar. (2012). Digitalteknik. Stockholm:Liber. 176 s. ISBN: 9789147105335
Kompletterande artikelsamlingar

Prerequisite

Elteknik.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer. Felsökningsövningar och beräkningsövningar.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 11:04