Maskinteknik – Maskinelement

Kurskod M104504
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
– kännedom och kunskap om de viktigaste maskinelementen, deras användningsområden och egenskaper.

Contents

– Olika typer av förband och deras användning.
– De vanligaste lagertyperna och deras användning.
– Olika typer av kopplingar och bromsar och deras egenskaper, val av kopplingar och bromsar för maskinerier.
– Fjäderns egenskaper som energilager och stötdämpare samt olika typer av fjädrar
– Kugg och planetväxlars uppbyggnad och egenskaper.
– Kedje- och remtransmissioners uppbyggnad och egenskaper.
– Olika smörjmedel och deras användning.
– Skruvens egenskaper och de olika gängsystemen.
– Tätningar

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen

Material

Mägi, M., Melkersson, K. & Evertsson, M. (2017). Maskinelement. (1.uppl.). Lund: Studentlitteratur. Ca 520 s.
Artikelsamling och material från hemsidor angående maskinelement

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram

Prerequisite

Tekniskritning 1 och 2, Mekanik 1, Hållfasthetslära 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar i klassen
Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 12:19