Maskinteknik – Fördjupad tanksäkerhet

Kurskod S3851033
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs har den studerande den kunskap som krävs enligt STCW-2010 sektion A-VI/1-1-2,sektion B-V/1-1 och IMO Model Course 1.02 Advanced Training Programme on Oil Tanker Operations , med obligatoriska minimikrav gällande träning och utbildning av befäl på tankfartyg.

Contents

– Regler och tillämpningskoder
– Fartygskontruktion och utrustning på tankfartyg
– Lastegenskaper
– Lastoperationers övervakning och utförande
– Fartygsdrift
– Inertgas och COW
– Miljöaspekter
– Reparation och underhåll
– Nödsituationer
– Hälso-och säkerhetsaspekter

Attendance

Enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Artikelsamling

Prerequisite

Kemi för däcksbefäl S0442012 eller Teknisk kemi M007104
Orienteringskurs för tankfartyg S0806031
Tankertransporter ( inte obligatorisk ) S1753033

Documentation

Godkänt kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs ges kursintyg på svenska och engelska.

Teaching methods

Föreläsningar och övningar

Utskriven 21 oktober 2020 kl 10:48