Maskinteknik – Fartygselanläggningar

Kurskod M112802
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska elsystem på fartyg i enlighet med STCW 2010, Kapitel III, sektion A-III/1 och A-III/2

Contents

– val av elsystem, tillåtna system, klassningsregler
– elproduktion och –distribution på fartyg, med tillämningsexempel för olika fartygstyper
– elbalans
– typer av generatoraggregat
– fartygsställverk, undercentraler
– generatorbrytare, MCCB och övriga effektbrytare
– skyddsreläer (inbyggda/externa) för generatorbrytare och övriga effektbrytare
– infasning, lastfördelning
– kortslutningsberäkningar
– isolationsresistansmätning
– motorstarters, Motor Control Centers (MCC),
– elritningar, schemaläsning
– elektrisk framdrift
– högspänningsanläggningar på fartyg och offshoreanläggningar
– risker och specifika säkerhetskrav beträffande högspänningsanläggningar på fartyg (permit-to-work, D-I-E, key lock-system)
– elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen
– nödelsystem, UPS:ar, batterisystem

Attendance

Obligatorisk närvaro vid simulatorövningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Ett skriftligt prov, godkända simulator- och projektuppgifter

Material

Andersson Rune: Fartygselanläggningar (2009), Högskolan på Åland
Artikelsamling, Videotel

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Maskinrumssimulatorer

Prerequisite

Godkänt vitsord i Övningar i maskinrumssimulator 1 och 2, Elteknik och Elektronik

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

Föreläsningar, simulatorövningar, projektuppgifter

Utskriven 30 oktober 2020 kl 15:11