Maskinteknik – Datateknik

Kurskod M006104
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Grundläggande kunskaper i användning av en dator.
Grundläggande kunskaper i användning av kalkyl- och registerprogram.
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om användningen av kalkylprogram på fartyg i enlighet med STCW 2010.

Contents

Programanvändning och filhantering
Textbehandling
Registerprogram
Datakommunikation
Funktioner och diagram med kalkylprogram

Attendance

32 timmar lektioner och övningar (utöver schemalagd verksamhet tillkommer arbete med övningsuppgifter).

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Material

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Prerequisite

Inga krav på förkunskaper.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och självstudier.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 06:27