Maskinteknik – Basic Safety

Kurskod S0810011
Studiepoäng 3
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– Brandskydd grundläggande
– Livbåtsman och överlevnad
– Första hjälp
– Personlig säkerhet och socialt ansvar

Se respektive delkurs för innehåll

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Dokumentering

I varje delkurs fås ett intyg över kursdelen.

Utskriven 19 augusti 2019 kl 19:29