Maskinteknik – Elektronik

Kurskod M112203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha sådana kunskaper i elektronikens grunder att den studerande känner till de principiella arbetssätten för de grundkomponenter och -kretsar som används för att bygga upp de elektronikapparater som förekommer i reglering, mätning och styrning av fartygs- och kraftverksmaskinerier.
– även kunna utföra kontrollmätningar och enklare felsökningar på elektronikapparater samt deras sammankopplingar via bussar och nätverk.

Contents

– Passiva komponenter
– Halvledarmaterial
– Dioden
– Transistorn
– Transistorförstärkaren
– Transistorn som switch
– Operationsförstärkaren och dess viktigaste kretsar
– Optoelektronikkomponenterna
– Tyristorn, Triacen
– Tyristor- och diodlikriktare samt övrig effektelektronik
– Växelriktare, inverter och frekvensomvandlare
– Booles algebra, grindar
– Logiska kretsar
– Mätutrustning och mätmetoder vid felsökning i elektronikutrustning

Attendance

Närvaroskyldighet vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, bedömning av rapporter och prestationer vid övningar.

Material

Alfredsson, A., Mårtensson, L. (1999). Elteknik. Stockholm: Liber. 357 s.
Artickelsamlingar

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Prerequisite

Elteknik.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Teorilektioner, laborationer, felsökningsövningar samt beräkningsövningar.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 10:22