Maskinteknik – Teknisk termodynamik

Kurskod M105103
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha utvecklat en förståelse för termodynamiken för olika processer inom energitekniken.
– kan utföra beräkningar och analyser av olika processer.

Contents

Termodynamikens huvudsatser
Energi- och massbalanser
Ång- och gasturbiner
Förbränningsmotorer
Kraftverk
Ventilation
Värmeväxlare
Rörströmning

Attendance

Närvaro enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Material

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3.uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.

Prerequisite

Ångteknik, Ång- och gasturbiner 1, Förbränningsmotorer, Fartygsdieselmotorer 1, Fysik: termodynamikdelen

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 30 oktober 2020 kl 15:10