Maskinteknik – Hållfasthetslära 1

Kurskod M104303
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– Känna till de hållfasthetstekniska aspekterna vid konstruktionsprocessen samt förstå hållfasthetslärans betydelse som en del i denna vid sidan av övrig planering.

Contents

– Dimensionering av raka stänger och konstruktionsdetaljer som belastas av drag och/eller tryck
– Beräkning formförändringar vid enkla konstruktioner
– Beräkning formförändringar och spänningar vid termiskbelastning
– Förståelse av skjuvningens natur
– Hookes lag vid skjuvning
– Dimensionering av en godtycklig rak stång för vridning samt beräkning av dess formförändringar
– Beräkning av tröghetsmoment och statiska moment för enkla ytor
– Beräkning av tröghetsmoment för sammansatta ytor
– Beräkning av normalspänningar i en balk vid rak böjning
– Förståelse av skjuvspänningar i en balk vid rak böjning
– Förståelse av superpositionsprincipen
– Kännedom om bestämmelser och material för tryckkärl
– Förståelse av knäckhållfasthet
– Förståelse av uttmattningshållfasthet
– Förståelse av sammansatthållfasthet
– Kännedom om hållfasthetsberäkningar med datorprogram – FEM

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Material

Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 391 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

FEM programmet – COMSOL och Autodesk:s Inventor

Prerequisite

Matematik 1 och Mekanik 1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd)

Teaching methods

föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter och datorberäkningar

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:15