Maskinteknik – Datateknik

Kurskod M006104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
Grundläggande kunskaper i användning av en dator.
Grundläggande kunskaper i användning av ordbehandlings-, kalkyl- och registerprogram (Word och Excel).
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om användningen av ordbehandlings- och kalkylprogram på fartyg i enlighet med STCW 2010.

Innehåll

Programanvändning och filhantering
Textbehandling
Registerprogram
Internet
Datakommunikation
Funktioner och diagram med kalkylprogram

Närvaro

32 timmar lektioner och övningar (utöver schemalagd verksamhet tillkommer arbete med övningsuppgifter).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och självstudier.

Utskriven 15 juli 2019 kl 21:43