Maskinteknik – Automation

Kurskod M112403
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdigheter att med erforderlig praktik inom området energi-och fartygsmaskinteknik, förstå och bemästra tillämpningar av automationstekniken.
– förmåga att tolka tillstånd och reaktioner utgående från statisk och dynamisk information.

Contents

– Allmänna principer för automation
– Myndigheters och klassningssällskapens bestämmelser
– Alarm- och säkerhetssystem
– Integrerade övervakningssystem
– Reglertekniska kretsar med fartygstekniska tillämpningar: enkretsreglering, framkoppling, kaskadkoppling
– Regulatorinställning
– Kombinatorsystem
– Manöversystem för dieselmotor kopplad till fast propeller
– Pannautomation
– Generatorautomation

Attendance

Närvaroskyldighet gäller vid simuleringsövningar och studiebesök

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Kursen tenteras skriftligen
Obligatoriska inlämningsuppgifter

Material

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Prerequisite

Fartygsteknikens grunder, Fartygsmaskiner, Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2, Ångteknik, Fartygsdieselmotorer 1, Mät- och reglerteknik 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar i maskinrumssimulator, obligatoriska inlämningsuppgifter

Utskriven 28 oktober 2020 kl 22:40