Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 3

Kurskod M111303
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupat sina kunskaper beträffande ansvar av fartygets
maskinanläggningar samt i internationella bestämmelser så att det väl motsvarar gällande STCW-kod.

Contents

Operativ drift med olika simulatormodeller
Scenarios och driftsstörningar
Kunskaper i fartygs ångsystem
Turbogenerator och lastturbiner
Reglertekniska övningar i maskineri- och ångsystem
Tillståndskontroll

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska övningsuppgifter

Material

Artikelsamling, Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Prerequisite

Övningar i maskinrumssimulator 1 och 2

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Välgodkänd/godkänd/underkänd (vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 30 oktober 2020 kl 15:17