Maskinteknik – Ång- och gasturbiner 1

Kurskod M107203
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha grundkunskaper om turbintyper, -detaljer, -verkningssätt, reglering och samkörning samt olika turbinanläggningar och deras användning.

Contents

– Allmän turbinbeskrivning, ång- och gasturbiner
– Turbindetaljer och system
– Strömning i turbiner, energiomsättning
– Reglersystem, regulatorer, parallelldrift
– Säkerhetssystem
– Övervaknings- och fjärrstyrningssystem
– Drift och skötsel, revisioner
– Användning av turbiner i kraftverk och fartyg
– Turbinanläggningar
– Miljöfrågor

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Material

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289. Artikelsamling

Prerequisite

Ångteknik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 20 oktober 2020 kl 09:37