Maskinteknik – Verkstadstekniska laborationer

Kurskod M103303
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha de grundläggande yrkeskunskaperna gällande reparations-, tillverknings- och mätmetoder som används inom verkstadsindustri.

Innehåll
– Svarvning: Toleranser o. passningar samt gängor och koner.
– Fräsning: Användning av delningsapparat
– Rörarbeten: Gängor, presskopplingar, svetsning o. lödning.
– Svetsning: Påsvetsning med stål o. mässing, gas- o. bågsvetsning samt svetsning med skyddsgas.
– Tillverkning: Framställning av konisk behållare samt kallmejsel.

Under de olika arbetsuppgifterna tillämpas förekommande mätmetoder och verktygsskärpning.

Contents

– Svarvning: Toleranser o. passningar samt gängor och koner.
– Fräsning: Användning av delningsapparat
– Rörarbeten: Gängor, presskopplingar, svetsning o. lödning.
– Svetsning: Påsvetsning med stål o. mässing, gas- o. bågsvetsning samt svetsning med skyddsgas.
– Tillverkning: Framställning av konisk behållare samt kallmejsel.

Under de olika arbetsuppgifterna tillämpas förekommande mätmetoder och verktygsskärpning.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Bedömning under kursens gång

Material

Den studerande skall medta egna lämpliga för verkstadsarbeten skyddskläder

Prerequisite

Materiallära M103103, Tillverkningsteknik M103203

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

Praktiska övningar enskilt eller i grupp om 2 studerande. För att uppnå tillräcklig effektivitet bör varje arbetspass omfatta minst 3 lektioner

Other

Eventuell tidigare erfarenhet av verkstadsteknisk utbildning beaktas vid fördelning av övningsuppgifterna.

Utskriven 28 oktober 2020 kl 21:47