Maskinteknik – Segelfartygspraktik

Kurskod S4501041
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– insikt i livet ombord på ett fartyg med organisation och ansvar för sin uppgift, samarbete och nära samvaro med övrig besättning
– grunderna i sjömansarbete, underhåll, vakttjänst till sjöss
– deltagit i arbete med mathållning, städning etc
– fått känna på väder, vind, hav och skärgård
– fått göra studiebesök för att belysa skärgårdskultur och maritima sektorn
– grundlagt förståelsen för hur ett fartyg med stora ytor projicerade mot vinden påverkas av denna.

Contents

– Delta i förtöjningsarbete, knopa, splitsa, underhålla fartyget, matlagning, segelshantering och manövrering av dessa
– Stå till rors
– Navigera med handledning
– Vara utkik
– Enkel undervisning och instruktion hålls i berörda ämnen
– Kultur och tradition är viktiga i sammanhanget.

Attendance

Obligatorisk när kursen hålls.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Deltagande. Utfört tilldelade uppgifter enl. instruktioner.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordet – Godkänd, Underkänd.

Teaching methods

Resa med segelskuta.

Utskriven 28 oktober 2020 kl 22:12