Maskinteknik – Maskinelement

Kurskod M104503
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
– kännedom och kunskap om de viktigaste maskinelementen, deras användningsområden, påkänningar, belastningar och dimensionering

Innehåll

– Hållfastheten i ett statiskt belastat svetsförband och dimensionering av svetsade konstruktioner enligt standard
– Dimensionering av skruvförband i förspänning och dynamiskt belastade skruvförband
– Val och dimensionering av kil-, press- och krymp- samt limförband
– Dimensionering av transmissionsaxlar och beräkning deras formförändring
– Val och dimensionering av axelförband
– De vanligaste lagertyperna och deras användning
– Planering av lagring för maskindelar i rätlinjig eller rotationsrörelse samt beräkning av deras livslängd
– Olika möjligheter att arrangera utväxling
– Dimensionering och planering av kugg-, kedje-, rem- och friktionsväxlar
– Olika typer av kopplingar och bromsar och deras betydelse, dimensionering och val av kopplingar och bromsar för drivmaskinerier
– Inkopplingsförloppets skeden och bestämning av accelerationstiden
– Fjäderns egenskaper som lagrare av energi och stötdämpare samt dimensionering av olika typer av fjädrar

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlvig, G. (1987). Konstruktionselement och maskinbyggnad. 3 uppl. Stockholm: Liber. Ca 570 s
Artikelsamling och material från hemsidor angående maskinelement

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram

Förkunskaper

Tekniskritning 1 och 2, Mekanik 1 och 2, Hållfasthetslära 1 och 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, beräknings- och konstruktionsövningar i klassen
Obligatoriska inlämningsuppgifte.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 04:56