Maskinteknik – Verkstadstekniska laborationer

Kurskod M103303
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha de grundläggande yrkeskunskaperna gällande reparations-, tillverknings- och mätmetoder som används inom verkstadsindustri.

Innehåll
– Svarvning: Toleranser o. passningar samt gängor och koner.
– Fräsning: Användning av delningsapparat
– Rörarbeten: Gängor, presskopplingar, svetsning o. lödning.
– Svetsning: Påsvetsning med stål o. mässing, gas- o. bågsvetsning samt svetsning med skyddsgas.
– Tillverkning: Framställning av konisk behållare samt kallmejsel.

Under de olika arbetsuppgifterna tillämpas förekommande mätmetoder och verktygsskärpning.

Innehåll

– Svarvning: Toleranser o. passningar samt gängor och koner.
– Fräsning: Användning av delningsapparat
– Rörarbeten: Gängor, presskopplingar, svetsning o. lödning.
– Svetsning: Påsvetsning med stål o. mässing, gas- o. bågsvetsning samt svetsning med skyddsgas.
– Tillverkning: Framställning av konisk behållare samt kallmejsel.

Under de olika arbetsuppgifterna tillämpas förekommande mätmetoder och verktygsskärpning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömning under kursens gång

Kurslitteratur och studiematerial

Den studerande skall medta egna lämpliga för verkstadsarbeten skyddskläder

Förkunskaper

Materiallära M103103, Tillverkningsteknik M103203

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Praktiska övningar enskilt eller i grupp om 2 studerande. För att uppnå tillräcklig effektivitet bör varje arbetspass omfatta minst 3 lektioner

Övrigt

Eventuell tidigare erfarenhet av verkstadsteknisk utbildning beaktas vid fördelning av övningsuppgifterna.

Utskriven 19 oktober 2021 kl 03:26