Maskinteknik – Rörschemaritning

Kurskod M102303
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna läsa rörsystemscheman som förekommer ombord på fartyg
– kunna öppna befintliga rörsystemschemaritningar och göra uppdateringar i dem
– kunna göra egna rörsystemscheman enligt specifikation i Auto-Cad

Contents

– Introduktion: Rörsystem ombord på fartyg
– Symboler och standard
– Klassritningar
– Användning av block och ritbibliotek vid CAD-ritning
– Skapa egna symboler (block /wblock)
– CAD-ritning av systemscheman enligt specifikation
– CAD-ritning av rörsystem i arrangemangsritningen

Attendance

Närvaroskyldighet, obligatorisk (pga fortlöpand examination).

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen gällande rörschemateori och symboler.
Redovisning av obligatoriska ritningar.

Material

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
– Auto-Cad
– WV 46, Project guide

Prerequisite

M102103, Teknisk ritning 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

CAD-ritning i datasal

Utskriven 29 oktober 2020 kl 10:39