Maskinteknik – Teknisk finska nivå 2

Kurskod M003205
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och min arbetslivserfarenhet. Jag kan kort beskriva min arbetsinsats och utvärdera den med enkla ord. Jag kan nöjaktigt presentera verksamhet på företag och organisationer. Jan kan nöjaktigt berätta om produkter, tjänster och processer skriftligt och muntligt samt diskutera dessa. Jag kan nöjaktigt ta hand om kontakter i arbetslivet, t.ex. e-post, reklamation, telefon, samt enkla rapporter. Jag kan nöjaktigt ge och ta emot instruktioner på arbetsplats.
Jag kan ta reda på det mest centrala innehållet i texter inom den egna branschen.

Contents

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman hamn, väder, fartyg, besättning, säkerhet ombord, i maskinrum, dieselmotor, elektricitet, elapparater och arbete ombord.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter.

Material

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Prerequisite

Finska nivå 3.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Teaching methods

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisningar skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp

Other

Studeranden ges en möjlighet att fördjupa sig i ett intresseområde individuellt eller i par.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 15:54