Maskinteknik – Teknisk finska nivå 1

Kurskod M003103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman hamn, väder, fartyg, besättning, säkerhet ombord, i maskinrum, dieselmotor, elektricitet, elapparater och arbete ombord.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska 1, rekommenderas Finska 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 21:20