Maskinteknik – Teknisk finska nivå 1

Kurskod M003103
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Contents

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman hamn, väder, fartyg, besättning, säkerhet ombord, i maskinrum, dieselmotor, elektricitet, elapparater och arbete ombord.

Attendance

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen

Material

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Prerequisite

Finska 1, rekommenderas Finska 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Teaching methods

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 11:09