Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000106
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kännedom om grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt förståelse för den plattform skolan använder för sitt dagliga arbete. Studerande kan skapa enklare webbsidor med HTML och CSS-
För att uppfylla målet ska den studerande självständigt kunna skapa
– flersidiga dokument genom användning av applikationer för ordbehandling, kalkylering, presentationer
– filmade presentationer
– delta i distansmöte

samt självständigt kunna skapa prototyper
– för en webbsida

Innehåll

Introduktion till informationsteknik
Algoritmer
Hårdvara
Datorns historia
Datorns arkitektur
Lågnivå- och högnivåspråk
Användning av applikationsprogramvaror
HTML
CSS

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Tentamen, samt godkända inlämningsuppgifter/laborationer

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i informationsteknik.
Den studerande kan skapa enkel webbsida som HTML kod.
Den studerande kan använda den plattform som skolan använder för dagligt arbete.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter informationsteknik.
Den studerande behärskar grundläggande HTML och CSS.
Den studerande kan skapa olika typer av dokument för rapporter, presentationer.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter inom informationsteknik.
Den studerande kan skapa komplexa websidor med HTML och CSS.
Den studerande kan skapa olika typer av rapporter, presentationer som även inkluderar källhänvisningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2019). Invitation to Computer Science (8. ed.). Course Technology, Cengage Learning. 912 s.
Casabona, J. (2020). HTML and CSS: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. 432s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskal 1-5. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 30 november 2022 kl 08:42