Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000105
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kännedom om grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt behärska användningen av programvara för skapande av elektroniska dokument och enklare webbsidor.
För att uppfylla målet ska den studerande självständigt kunna skapa
– flersidiga dokument genom användning av applikationer för ordbehandling, kalkylering, presentationer
– filmade presentationer
– delta i distansmöte

samt självständigt kunna skapa enklare protoyper
– för en webbsida

Innehåll

Introduktion till informationsteknik
Algoritmer
Hårdvara
Datorns historia
Datorns arkitektur
Lågnivå- och högnivåspråk
Användning av applikationsprogramvaror
HTML
CSS

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2019). Invitation to Computer Science (8. ed.). Course Technology, Cengage Learning. 912 s.
Casabona, J. (2020). HTML and CSS: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press. 432s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 30 november 2022 kl 09:23