Informationsteknik – Cybersecurity

Kurskod I341701
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för säkerhet inom IT området. Studerande skall visa god förståelse för säkerhetsmedvetande. Studerande är medveten om strukturer för systematisering av arbetet med informationssäkerhet(ISO 27000)

Innehåll

Sårbarhet & hot
Intrång, Identitet, multifaktorautentisering
Skydd (mot intrång)
Detektering/logghantering
Penetrationstestning
Strategi för att undvika intrång
Loghantering
Social hacking/engineering.

Närvaro

laborationer, presentationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända laborationsrapporter samt skriftlig uppgift som kompletteras med muntlig
uppföljning/fördjupning.

Kurslitteratur och studiematerial

Oscarson, P. (2019). Informationssäkerhet. Studentlitteratur.

Hadnagy, C. (2018). Social engineering: the science of human hacking (2. ed.). Wiley.

Förkunskaper

Datakommunikation

Dokumentering

Validering noteras som godkänd.

Arbetsformer

Föreläsning, arbetsuppgifter, laborationer.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:24