Informationsteknik – Serverteknik

Kurskod I341301
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studerande förklara och praktiskt genomföra arbeten inom följande
– Klient/server arkitekturer
– Driftsättning och övervakning av IT-system
– Säkerhet som en del av ”Security by Design”
– Prestanda och optimering.

Innehåll

Föreläsningar och laborationer

Närvaro

Redovisning av laborationer, både som skriftlig redovisning och muntlig framställan.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

laborationer godkännda

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsningsmaterial, länkar och online resurser tillhandahålls på plattformen.

Förkunskaper

Datakommunikation

Dokumentering

Labbrapporter

Arbetsformer

Laborationer med förberedande föreläsningar

Utskriven 30 september 2023 kl 23:24