Informationsteknik – Programmering 2

Kurskod I160204
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper i strukturerad programmering och problemlösning, kunna implementera och använda egna abstrakta datatyper samt sök- och sorteringsalgoritmer. För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– konstruera välstrukturerade, modulära program med omfattande funktions- och dataabstraktioner
– genomföra icke-triviala programmeringsuppgifter självständigt utan förhandsgivna lösningar eller vägledning steg för steg

Innehåll

Programmeringstekniker och -miljöer
Tillämpade datastrukturer
Binär- och textbaserad filhantering

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningstillfällen, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Kochan, S.G. (2015). Programming in C. (4. ed. eller äldre). Addison-Wesley.

Förkunskaper

Programmering 1, Datastrukturer och algoritmer.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 05:12