Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kännedom om grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt behärska användningen av programvara för skapande av elektroniska dokument.
För att uppfylla målet ska den studerande självständigt kunna skapa flersidiga dokument genom användning av applikationer för
– ordbehandling
– elektroniskt kalkylprogram
– presentationprogramvara
– versionshanteringsprogram
samt självständigt kunna skapa enklare protoyper
– genom programmering med hjälp av grafiskt gränssnitt
– för en webbsida

Innehåll

Introduktion till informationsteknik
Algoritmer
Hårdvara
Datorns historia
Datorns arkitektur
Lågnivå- och högnivåspråk
Användning av applikationsprogram
Utveckling av programkod

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2019). Invitation to Computer Science. (8. ed.) Boston: Course Technology, Cengage Learning. 912 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 08 december 2023 kl 01:08