Informationsteknik – Cross-Platform Mobile Applications

Kurskod I341501
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha goda kunskaper inom design och utveckling av plattformsoberoende mobila applikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– beakta möjligheter och begränsningar med plattformsoberoende utveckling i mobila miljöer
– designa och implementera en applikation som kan användas i olika mobila operativsystem
– använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning av mjukvara för mobila miljöer

Contents

Utvecklingsmiljöer för plattformsoberoende mobila applikationer
Användargränssnitt
Datahantering
Datakommunikation
Utnyttjande av hårdvaruspecifika resurser

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter.

Material

Dabit, N. (2019). React Native in Action : developing iOS and Android apps with JavaScript . Shelter Island: Manning.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1 och 2, Frontend.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 01 november 2020 kl 00:54