Informationsteknik – Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

Kurskod I190502
Studiepoäng 5
Goals

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:
– definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler
– definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).
– analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML).

Contents

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Other

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:29