Informationsteknik – Informationssystem: Investeringsplanering

Kurskod I190401
Studiepoäng 5
Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Other

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 06:11