Informationsteknik – Informationssystem: Investeringsplanering

Kurskod I190401
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Utskriven 17 oktober 2021 kl 09:37