Informationsteknik – Elteknik och elektronik

Kurskod I124102
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Ha kännedom om olika komponenter och deras kopplingar
– Ha kunskap om elsäkerhet
– Kunna utföra enklare mätningar och service på el/elektronikanläggningar
– Kunna utföra beräkningar på el/elektronikkretsar
– Känna till växelströmssystem, både en- och tre-fas

Innehåll

– Likströmsteori, beräkningar av olika kretsar
– Passiva och aktiva el- elektronikkomponenter
– Olika typer av kopplingar som förstärkare, likströmsaggregat, m.m.
– Optoelektronik
– Elektriska mätinstrument, mätmetoder
– Laborationer
– Simulering av el-kretsar med datorprogram
– Elsäkerhet
– Enfas och trefas växelströmsteori med motstånd, kondensatorer, induktanser
– Elanläggningar

Närvaro

Laborationer med 100 % närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftliga tentamina och inlämnade laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Ahoranta, Jukka. (2016). Elteknik. (4. uppl.). Helsingfors:Utbildningsstyrelsen ISBN: 9789521300127
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4.förnyad. uppl.). Esbo:STUL ry. ISBN: 9789522312655

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Laborationsutrustning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Teori, demonstrationer och laborationer med inlämning av skriftliga rapporter.

Utskriven 07 december 2022 kl 19:02