Informationsteknik – Matematik

Kurskod I000206
Studiepoäng 8
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande algoritmiska begrepp, samt matematiska och logiska modeller.

Innehåll

– Mängdlära
– Aritmetik
– Rekursion och induktion
– Grafer och träd
– Logik och boolesk algebra
– Relationer och funktioner
– Formella språk och ändliga tillståndsmaskiner

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Grassmann, W., Tremblay, J. (1996). Logic and Discrete Mathematics. A Computer Science Perspective. New Jersey: Prentice Hall. 750 s.
Biggs, N. (2002). Discrete Mathematics. Oxford: Oxford University Press. 425 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, redovisning av inlämningsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 07:37