Informationsteknik – Arkitekturhistoria

Kurskod I900201
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Arbetsformer

Presentations, discussions, literature, interviews

Övrigt

The course can be given in Swedish, but normally in English

Utskriven 07 december 2022 kl 19:53