Informationsteknik – Tillämpad digital signalbehandling (med Matlab)

Kurskod I140603
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i de teoretiska grunderna för samt olika tillämpningar av digital signalbehandling.

Innehåll

Grundläggande verktyg i digital signalbehandling (t. ex., olika signaler, transformer av signaler, olika filter) och gränssnittet mot kontinuerliga signaler (sampling, rekonstruktion) behandlas. Olika tillämpningar, med en tonvikt på multimedia, diskuteras, illustreras och implementeras med hjälp av MATLAB. Exempel på tillämpningar är:
– digitala filter
– ljudsignaler
– digital bildbehandling
– algoritmer för komprimering genom transformer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen/projektuppgifter. Aktivitet och lösningar på övningar och programmeringsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

McCellan, J.H., Schafer, R. W. & Yoder, M.A. (2003). Signal Processing First. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International

Förkunskaper

Programmering 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner, räkneövningar och programmeringsuppgifter

Utskriven 30 september 2023 kl 23:08