Informationsteknik – Logik

Kurskod I000302
Studiepoäng 7
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska användningen av satslogiken och predikatlogiken från ett data- och systemvetenskapligt perspektiv.

För att uppfylla målet skall den studerande behärska
– satslogiska konnektiv
– formulering av satslogiska satser
– sanning och konsekvens
– konstruktion av sanningstabeller
– predikatlogiska kvantifikatorer
– predikat och identitet
– formulering av predikatlogiska satser
– formulering av predikatlogiska satser för egenskaper hos dataprogram
– härledningsreglerna i naturlig deduktion
– tekniken för formella härledningar i predikatlogik

Innehåll

Satslogikens språk
Satslogikens semantik
Slutsatsdragning inom satslogiken
Predikatlogikens språk
Predikatlogikens semantik
Formell härledning
Naturlig deduktion
Metaspråk
Logikens användning inom data- och systemvetenskapen
Logik som specifikationsspråk
Logisk härledning inom formell programutveckling
Automatiserad bevisföring

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifterna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Hansen, K. B. (2003). Grundläggande logik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 600 s

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter

Utskriven 08 december 2023 kl 02:15