Informationsteknik – Matematik 1

Kurskod I000207
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik,
innefattande algebra, matematiska funktioner, ekvationer och rekursion.

Innehåll

– Mängdlära
– Aritmetik
– Ekvationer
– Relationer och funktioner
– Rekursion och induktion

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Grassmann, W. & Tremblay, J. (1996). Logic and Discrete Mathematics. A Computer Science Perspective. New Jersey: Prentice Hall. 750 s.
Biggs, N. (2002). Discrete Mathematics. Oxford: Oxford University Press. 425 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, redovisning av inlämningsuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 04:28