Informationsteknik – Marknadsföring

Kurskod B030103
Studiepoäng 10
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Förklara vad som avses med marknadsföring och dess processer
– Känna igen och använda begrepp och termer som används inom marknadsföring
– Kunna tillämpa olika teorier och metoder för att lösa olika marknadsföringsproblem samt motivera olika ställningstaganden
– Utarbeta en marknadsplan för ett företag
– Skriva en uppsats på ett akademiskt sätt enligt HÅ:s anvisningar

Contents

Kursen behandlar marknadsföringens roll i organisationer och i samhället. Teorier och metoder för att analysera marknadens möjligheter och olika marknadsföringsstrategier behandlas samt hur man skall planera marknadsföringsprogram och styra marknadsföringsarbetet.

Attendance

Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifterna.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter

Material

Kotler, P., Armstrong, G., Parment, A.(2016). Principles of Marketing: Scandinavian Edition. Harlow: Pearson
Kompletterande artiklar enligt anvisningar

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, litteraturstudier

Utskriven 28 oktober 2020 kl 14:22