Informationsteknik – Redovisning 1

Kurskod B010103
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– ha grundläggande insikter i bokföring samt uppgörande av bokslut
– kunna använda ett ekonomisystem för att uppgöra bokföring och bokslut på en grundläggande nivå

Contents

Dubbel bokföring
Periodisering av utgifter och inkomster
Mervärdesbeskattning (moms)

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Material

Tomperi, S.(2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 26 oktober 2020 kl 00:06