Informationsteknik – Androidapplikationer

Kurskod I341401
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i design och utveckling av mobila applikationer för operativsystemet Android.
För att uppfylla målet skall den studerande
– kunna implementera en Androidapplikation med beaktande av modularitet och datapersistens
– ha insikt i skillnaderna mellan utveckling för mobila och stationära system
– kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning

Innehåll

Utvecklingsverktyg
Designprinciper och arkitekturlösningar
Utveckling av grafiska gränssnitt
Datahantering
Datakommunikation

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Meier, R. (2018). Professional Android. Indianapolis: Wiley.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 30 september 2023 kl 21:59