Informationsteknik – Mobila applikationer

Kurskod I340402
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha goda kunskaper i design och utveckling av olika typer av mobila applikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande
– ha förmåga att designa och implementera en applikation för ett mobilt operativsystem
– ha förståelse för de begränsningar och restriktioner som bör beaktas vid utveckling av mobila system samt kunna tillämpa allmänna riktlinjer för mobil utveckling
– kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning av mjukvara för mobila miljöer

Innehåll

Utvecklingsverktyg för mobila applikationer
Allmänna designprinciper för mobila system
Arkitekturlösningar
Utveckling av grafiska gränssnitt
Datahantering
Datakommunikation
Utnyttjande av hårdvaruspecifika resurser

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Meier, R. (2012). Professional Android 4 Application Development. Indianapolis: Wiley.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 26 november 2022 kl 23:35