Informationsteknik – Mobila applikationer

Kurskod I340402
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha goda kunskaper i design och utveckling av olika typer av mobila applikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande
– ha förmåga att designa och implementera en applikation för ett mobilt operativsystem
– ha förståelse för de begränsningar och restriktioner som bör beaktas vid utveckling av mobila system samt kunna tillämpa allmänna riktlinjer för mobil utveckling
– kunna använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning av mjukvara för mobila miljöer

Contents

Utvecklingsverktyg för mobila applikationer
Allmänna designprinciper för mobila system
Arkitekturlösningar
Utveckling av grafiska gränssnitt
Datahantering
Datakommunikation
Utnyttjande av hårdvaruspecifika resurser

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter

Material

Meier, R. (2012). Professional Android 4 Application Development. Indianapolis: Wiley.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1 och 2.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 22 oktober 2020 kl 23:04