Informationsteknik – IBM System i AS/400

Kurskod I340105
Studiepoäng 6
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs behärska principerna för IBM System i (AS/400) systemets uppbyggnad samt grundläggande databaskonstruktion och programmering i denna miljö.

Den studerande skall dessutom känna till de verktyg och möjligheter som finns för modernisering av befintliga applikationer samt nyttjande av System i-databaser i en webbaserad miljö.

Innehåll

– IBM System i, begrepp och uppbyggnad
– Konstruktion av databaser och användargränssnitt
– Verktyg för modernisering av befintliga applikationer
– Utvecklingsverktyget IBM Rational Developer for System i- RPG-programmering
– Användning av SQL

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Lundström, R. (2007). IBM System i: en introduktion. (Kompendium)
Löfström, G. (2011). IBM System i, RPG. (Kompendium)

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Programexempel, utdrag ur handböcker.

Förkunskaper

Programmering 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:28