Informationsteknik – Informationssystem: Kravhantering av mjukvarusystem

Kurskod I190502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:
– definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler
– definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).
– analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML).

Innehåll

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet och ordnas av Öppna högskolan.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:43