Informationsteknik – Redovisning 1

Kurskod B010103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– ha grundläggande insikter i bokföring samt uppgörande av bokslut
– kunna använda ett ekonomisystem för att uppgöra bokföring och bokslut på en grundläggande nivå

Innehåll

Dubbel bokföring
Periodisering av utgifter och inkomster
Mervärdesbeskattning (moms)

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgift, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, S.(2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 08 december 2023 kl 02:20