Informationsteknik – Cross-Platform Mobile Applications

Kurskod I341501
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha goda kunskaper inom design och utveckling av plattformsoberoende mobila applikationer.
För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– beakta möjligheter och begränsningar med plattformsoberoende utveckling i mobila miljöer
– designa och implementera en applikation som kan användas i olika mobila operativsystem
– använda sig av tekniska hjälpmedel för utveckling och felsökning av mjukvara för mobila miljöer

Innehåll

Utvecklingsmiljöer för plattformsoberoende mobila applikationer
Användargränssnitt
Datahantering
Datakommunikation
Utnyttjande av hårdvaruspecifika resurser

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Dabit, N. (2019). React Native in Action : developing iOS and Android apps with JavaScript . Shelter Island: Manning.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1 och 2, Frontend.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 26 november 2022 kl 23:42