Informationsteknik – Informationssystem: Analytics

Kurskod I190201
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avklarad kurs bör studerande:
– Förstå varför analytiskt kunnande är viktigt i näringslivet
– Känna till hur data används i företag för att göra bättre beslut och för att vara mera effektiva och konkurrenskraftiga
– Känna till grundläggande terminologi och metoder inom analytik
– Förstå och kunna beskriva skillnaderna mellan deskriptiv analytik, prediktiv analytik och preskriptiv analytik
– Förstå nyttan av att visualisera data samt kunna skapa ändamålsenliga visualiseringar av data
– Ha grundläggande färdigheter i deskriptiv analytik.

Allmänfärdigheter:
– Analytiskt och systematiskt tänkesätt
– Problemlösningsförmåga
– IT-kunskaper
– Teoretiskt kunnande inom den egna branschen

Innehåll

Beslutsfattande är en central del av vardagen för såväl privatpersoner som företagsledare. Beslut görs om bl a vilka produkter som skall produceras, hur de skall prissättas, hur många personer ska anställas, hur allokera marknadsföringsbudgeten och ifall en investering skall göras.
Företagen har i dagsläget tillgång till en allt större mängd data och information från olika källor, t ex via sociala medier, sensorsystem och internet. Mänga av besluten kan vara svåra att göra eftersom de har en betydande ekonomiska konsekvenser och inverkar på företagets fortsatta framgång. Dessutom är framtiden alltid osäker och många som deltar i beslutsfattande kan ha olika åsikter. Ekonomer behöver därför kunna hantera data och information; förvandla dem till insikter och värdefull kunskap för företaget.
Under kursen får de studerande insikter i hur data och information används i företag för att fatta goda beslut och lär sig dessutom grunderna i datavisualisering och deskriptiv analytik.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Passed grade will be noted in the study card.
For validation the grade G, pass, will be used.
Request course certificate from Åbo Akademi and validate the course.

Övrigt

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Utskriven 07 december 2022 kl 19:12