Informationsteknik – Laboration 1

Kurskod I160601
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessen.
För att uppnå målet skall den studerande:
– ha förmåga att delta i och slutföra ett medelstort mjukvaruutvecklingsprojekt.
– kunna arbeta utgående från en given mjukvaru-utvecklingsmetod
– kunna planera projektets arbetsgång samt genomföra projektet på ett disciplinerat sätt.

Contents

Kursen består av ett mjukvaruutvecklingsprojekt som skall göras individuellt eller i grupper om max 2 personer.
Projektet är en praktisk övning i mjukvaruutveckling med inslag från ett flertal olika grundkurser:
Systemutveckling
Problemanalys
Strukturerad programmering
Modulär design
Programmeringsteknik
Dokumentation

Attendance

Obligatorisk närvaro vid gruppmöten och seminariepresentationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Slutfört och godkänt projekt.

Material

Enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Systemutvecklingsmetodik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Lektioner, handledning, gruppmöten, seminariepresentationer.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 11:20