Informationsteknik – Programmering 2

Kurskod I160203
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper i strukturerad programmering och problemlösning, kunna implementera och använda egna abstrakta datatyper samt sök- och sorteringsalgoritmer. För att uppfylla målet skall den studerande kunna:
– konstruera välstrukturerade, modulära program med omfattande funktions- och dataabstraktioner
– använda sig av klasser och enkla objekt som ett abstraktionsverktyg
– genomföra icke-triviala programmeringsuppgifter självständigt utan förhandsgivna lösningar eller vägledning steg för steg

Innehåll

Programmeringstekniker och -miljöer
Tillämpade datastrukturer
Binär- och textbaserad filhantering
Klasser

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningar, laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända övningstillfällen, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Kochan, S.G. (2015). Programming in C. (4. ed. eller äldre). Upper Saddle River, NJ. : Addison-Wesley. 576 s.
Deitel H.M. & Deitel P.J. (2017). C++: how to program. (10. ed. eller äldre). Boston: Pearson. 1130 s.
Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Programmering 1, Datastrukturer och algoritmer.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:11